X
.
No items found.

2024 / PAINTINGS. OBJECTS. SPACES. / ART WEEK / GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V MILÁNĚ / MILAN (IT)

Petr Písařík: Paintings. Objects. Spaces.

Zdá se přece, že všechny nebeské věci jsou přiváděny zpět ke Slunci jakožto nebeskému vládci a míře, aby nás upomínalo, že cokoli je v nebi, pod nebesy i nad nimi, podobně odkazuje k jedinému počátku všeho.“

M.Ficino: O Slunci

Jedinečná expozice „Paintings, Objects, Spaces.“ představuje 40 uměleckých děl jednoho z nejslavnějších soudobých českých umělců světového významu Petra Písaříka. Je tvořena díly a objekty posledních let od soukromých i firemních sběratelů a světovou premiérou nejnovějších děl Žluté série z roku 2024.

Sjednocujícím momentem veškerých děl a objektů je autorova přirozená schopnost stvoření nového a kouzelného světa prostupujícího dané prostředí skrz na skrz. Hravost vyjádřena na první pohled letmou instalací děl, která nezaujímají tradiční galerijní místa, podporuje klasický autorův rukopis. Sbírka děl reliéfního charakteru v kombinaci s korálky a skleněnými krystaly vychází z původní dvojice autorova motivu borovice a ptáčka jeřába. Ptáček jako tradiční symbol štěstí a dlouhověkosti podporuje nalezení duchovních momentů a nabízí možnost kontemplace spolu s díly. V dílech Žluté série, vzniklých speciálně pro tuto výstavu, rozšířil autor svůj koncept nejen o soustředění na symbolickou hodnotu a blahodárný vliv barevnosti, ale i o přímé působení světelných efektů v reliéfu. V duchu tradiční renesanční estetiky s veškerým respektem k místu pokrytému mramorem zpřítomňuje svými díly tradici přímého propojení solární tematiky. Z této tradice přejímá poznání o tom, že vše naplněné světlem a sluncem jásá, září a raduje se pohybem, z něhož v důsledku vyzařuje klid. Prostor jako živá bytost. Toto světlo je viditelné, má moc ozařovat hvězdy, které vyvstávají z obrazů po jejich rozsvícení. Světlo přirozené ve své neviditelné podobě naopak vyzdvihuje žluté aspekty díla přecházejícího ve zlatavé odlesky na nebi. Oba druhy světla ztělesňují a zpřítomňují vliv nebeských atributů, která nám nebe přibližují.

text: Magdalena Schnitzerová

foto: Magdalena Rajnohová a Centro Ceco Milano