X
.
No items found.

2018 / SPACE MAKER / GALERIE RUDOLFINUM / PRAHA

Výstava Petra Písaříka SPACE MAKER v Galerii Rudolfinum je reprezentativním výběrem z tvorby jednoho z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, který své kritické uvažování prezentuje primárně skrze materiál, barvu, tvar a kompozici. Expozice nemá retrospektivní charakter, nesleduje narativní linii, ale v každém jednotlivém sále rozehrává dílčí pokus o syntézu ze zdánlivě neslučitelných výrazových a formálních postupů. Vystavené malby a trojrozměrné objekty jsou tak pohledem do krajin autorovy vnímání okolního a současně vnitřního světa.

Kurátor: David Korecký


Petr Písařík SPACE MAKER - Galerie Rudolfinum