X
.
No items found.

2016 / RELIÉF / ARCHEOPARK PAVLOV

Archeopark Pavlov je unikátní komplexní expozicí představující jednu z pravěkých lokalit. Areál se nachází na hřebenech Pálavy. Jeho záměrem je přiblížit divákovi materiální a duchovní svět lidí, kteří jej obývali před třiceti tisíci lety. Na tomto místě vznikla jedinečná stavba, vstupující pod zem do místa nálezových vrstev. V roce 2016 získala prestižní ocenění Stavba roku 2016. Uvnitř Archeoparku jsou k vidění kamenné a kostěné nástroje, replika dolnověstonického hrobu, umělecké předměty, prezenrace histori výzkumu vyzdvihující nejcennější objevy - mamutí kosti, lidské kosterní pozůstatky, doklady technologií jakými jsou keramika, tkaní látek a broušení kamene.

Samotný vnitřek Archeoparku je citlivě zařízen tak, aby podpořil výsledný dojem z návštěvy. Nosným prvkem je opakující se motiv paleolitického ornamentu. Čelo hlavní haly je zdobeno čistě bílým reliéfem Petra Písaříka. Ve svém díle se soustředí na umělecké vyjádření motivů paleolitických nálezů. Jejich různorodost je součástí kompozice v čistě bílé barvě. Formát díla reaguje na daný prostor. Reliéf i jeho osvětlení jsou předzvěstí dramatického vjemu z další prohlídky.

Archeopark Pavlov, časopis Stavba 3/2016

foto: archiv Archeoparku Pavlov