X
.
No items found.

2021-2022 / XIV. INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUM / NOVÝ BOR

XIV. Mezinárodní sklářské symposium (IGS)

Nový Bor 30. 9. 2021- 30. 1. 2022

Mezinárodní sklářské symposium v Novém Boru nabízí návštěvníkům možnost během jednoho týdne spatřit sklářské hutě a dílny, světoznámé umělce během tvorby, sklářské slavnosti pod širým nebem, víkend Křišťálového údolí, sklářské ateliéry, výstavy a vernisáž výsledných prací ve Sklářském muzeu. Symposium je unikátní svou letitou historií čítající téměř čtyři desítky let. Vzhledem ke své mezinárodní prestiži ctí vysokou úroveň uměleckých a uměleckořemeslných hodnot a odbornosti. Propojuje umělce, instituce, kurátory a mistry skláře k dosažení vysokých kulturních hodnot.

Mottem letošního ročníku je Sklo bez hranic. V duchu tohoto motta se nesl rovněž samotný výběr účastníků– bez ohledu na jejich národní příslušnost, víru, barvu pleti, genderu, generační příslušnosti a způsobu vyjádření. Symposia se zúčastnily velké osobnosti umělecké scény a napomohly překročení hranic tradičního užití skla.

Instalace Petr Písařík/ Kolektiv Ateliers

foto: František Ortmann a Magdalena Schnitzerová