X
.
No items found.

2022/23 / ZPÍVEJME PŘÁTELÉ / ZA ZRAK GALERIE V JÍLOVÉM U PRAHY

TEXT K VÝSTAVĚ

Textk výstavě

Dělat velkévěci není nikdy jednoduché. Dalo by se říci velikost umělce je úměrná velikostijeho realizací. I když to není pravidlem u Petra to je pravda. Monumentalita jejedním z charakteristických rysů Petrovi tvorby.

Petr neníovšem monumentální jen tím. Je to vždy i samotný život umělce a jehozkušenosti.  Málo kdo se rodís darem tvořivosti, a málokdo je schopen vytvořit si vlastní nezaměnitelnýstyl, takových umělců je hrstka. Málo kdo vydrží tlak společnosti a ve svésnaze pokračuje i přes nesnáze jako Petr.

Život umělceje plný nejistoty a zároveň svobody.

Petr je beznadsázky pokladem našeho národa. Dokládá to i fakt jeho rozsáhlého portfolia adoba, po kterou nepřetržitě tvoří.

Výjmečnýmshledávám také fakt, že se Petr ve svém životě věnoval především umění. V průběhučasu se propracoval k úplně novým technikám, které umělci před ním neobjevilinebo je nepoužívali v takovém kontextu jako Petr. Jednou z unikátníchtechnik je například reverzní strojová malba.

Jehoinspirací je abstraktní a dekorativní umění z celého světa, Trash Art… Svojíinspiraci čerpá často v knihách o umění, kterých má na stole vždy velkouhromadu.

Jeho tvorbanavazuje na umělce a umění moderní, ale i tradiční dekorativní a užité. Vliv nalézámtaké v 90‘ letech, kdy se začal projevovat jeho osobitý styl.

S Petrem seznám mnoho let a troufnu si říct, že jinak bych ho asi nedonutilak výstavě v úplně nové neosvědčené galerii. Petr mi dal velkou důvěrua já doufám, že ho nezklamu.

Možnostpředstavit tvorbu Petra Písaříka městu Jílové u Prahy je pro mě velká čest. Myslím,že i za mnoho let to bude stát za zmínku. Těším se, že budu moci prezentovatdalší skvělé umělce na tomto unikátním místě v centru města plném úžasnéhistorie.

Výstavav galerii Za Zrak je kurátorským výběrem již existujících děl,z nichž některá se již objevila na jiných výstavách. Díla jsou poskládánado homogenního celku reagující na téma a dispozici specifického prostorugalerie. Je zde zastoupena série obrazů s perličkami vytvářejícími reliéf  a malých objektů. Na obrazech zastupujícídalší série vidíme téma ptáka, abstrakce z malířských palet aornament. Některé podstatné směry nejsou zastoupeny a můžete si je prohlédnoutna stránkách www.petrpisarik.com.

Dlouhodoběumělec spolupracuje s firmou Preciosa, která mu dodává skleněné perličky,které by jinak nebyly ve výrobě použity.

Téma výstavyje věnované Světlu a třpytu Vánoc. Advent je časem putování tmou za světlem ajeho objevování. Není světla bez tmy. Tato výstava by byla ráda tím světlem.

Díky těm copodporují tento projekt.

Klidné svátky Vánoční všem. Veronika Slámová