X
.
No items found.

MALÍŘI ´ 03 / GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ

Anotace

V našem katalogu představujeme šest malířských pozic umělců žijících a pracujících v Praze. Tento výběr není náhodný ani vyčerpávající, přesto si dovolím tvrdit, že představuje špičku zdejší soudobé malby. […]Společným rysem, pokud je nutné takový vůbec hledat, je nezviklatelná důvěra v malířské médium, snaha tvořit atraktivní, komunikativní obrazy, dokonale zvládnuté řemeslo, které umožňuje inovativní, iluzivní a překvapivé malířské kreace a námětová přesvědčivost jejich děl.

Martin Dostál

Titul: Malíři ´ 03/ Painters ´ 03

Autor: Martin Dostál

Jazyk: česko-anglický

Rok vydání: 2004

Vydavatel: Galerie Klatovy/Klenová