X
.
No items found.

V PROSTORU 2000, GENERACE 1989-2009 / SPACIUM O.P.C.

Anotace

Kniha V prostoru 2000, Generace 1989-2009 mapuje jeden z možných úhlů pohledu na velmi různorodý svět současných českých umělců, kteří pracují v prostoru - ať už vytvářejí sochy, objekty či instalace. Cesta , od tradičně pojímané sochy k té dnešní, prošla za posledních sto let bouřlivým vývojem. Výsledkem je současný stav, kdy o sochařství v klasickém slova smyslu lze hovořit už jen stěží. V objektech a instalacích bývají používány nejrůznější média a technologie, od výdobytků nejposlednějších technických objevů přes předměty zakoupené v supermarketu až po odpadní materiály, nalezené třeba na smetišti. Zdá se, že útok na tradičně pojímanou sochu v posledních dvaceti letech vrcholí.
V úvodu kniha shrnuje teze, které hrály a hrají roli ve zrození stavu uměleckých forem soudobého "sochařství". Následuje přehled jedenačtyřiceti českých umělců, kteří se zabývají trojdimenzionální tvorbou a kteří vstupovali na pole výtvarného umění po roce 1989. Kniha je určena nejen zasvěceným, ale i širší veřejnosti.

Petr Písařík: rozhovor - ukázka z knihy

Jak vnímáš svět kolem sebe? Má vliv na tvoji tvorbu?

Okolní svět se snažím vnímat určitě, na sto procent. Baví mě prozkoumávat život. Realita, to je, jak se nám jeví předměty a vztahy s jejich nepřebernou škálou možností. Pozorovat vše kolem, to je cesta k sebepoznání. Sebepoznání je pak směr, který mi umožňuje pojmenovat dnešní svět. Doufám... Vnější svět filtrovaný skrze vnitřní formuje mou výpověď.

Titul: V prostoru 2000, Generace 1989-2009

Autorka: Ivona Raimanová

Fotografické portréty: Karel Cudlín

Rok vydání: 2009

Vydavatel: Spacium, o.p.c.