X
.
No items found.

2022 / KVĚTINA / ATELIÉR RYCHTA / PRAHA

Workshop Květina

Ateliér Rychta 16. 1. 2022

Autorský workshop je součástí expozice “Květina”. Každý workshop vystavující umělkyni či umělce, kteří během tří hodin vytvoří s účastníky vlastní umělecká díla.

Workshopu Petra Písaříka se zúčastnilo pět mladých účastníků se svým doprovodem. Umělecká díla vytvářeli pomocí kombinované techniky spreje a glitrů. V rámci workshopu se podařilo vymyslet a zrealizovat neuvěřitelná díla. V závěru workshopu se vylosoval jeden z účastníků, který obdržel dílo od Petra Písaříka. Vytvořené dílo z workshopu volně navazuje na autorskou techniku zvanou “Sprayogramm”, odkazující k deníkovému souboru autora.

video: JÄGR Videography

fotografie: Magdalena Rajnohová