X
.
No items found.

2021 / TONDEO MATERIAM / GASK / KUTNÁ HORA

Petr Písařík své široké spektrum vizuálních výrazových prostředků využívá v site -specific instalaci vytvořené ve výstavním prostoru Whitebox, dlouhodobě sledujícím přesahy designu do volného umění. V případě této výstavy je tomu spíše naopak – Petr Písařík si s designem pohrává a rozostřuje jeho hranice. Latinský název Tondeo materiam – v překladu stříhám/krájím/trhám látku/hmotu – doslovně vystihuje charakter Písaříkovy práce založené na principu koláže. V centru pozornosti stojí práce s ornamentem. V obrazových objektech rozvíjí japonský květinový vzor a v kombinaci s objekty potaženými sametem vznikají nové sestavy založené na principu evropské moderny. Ornament uplatňuje také na tapetách a látkách. Vzor tapety vznikl prostřednictvím počítačově upraveného obrazu, ve kterém fragmentarizoval vlastní objekty. Obraz detailu několikrát zrcadlově převrátil a sestavil v určitém rytmu tak, že vytváří optický efekt moaré. Do své instalace zakomponoval také spolupráci na modrotiskových látkách s Petrou Guptou Valentovou (Im.Printed), Hanou Poislovou (Fiží) a Magdalénou Rajnohovou a pro modrotisk navrhl vlastní raznici s japonizujícím vzorem. Naproti tomu skleněné krystaly od české sklárny Preciosa mu zprostředkovávají účinek barevnosti a lesku. Výslednou neopakovatelnou instalací je potemnělý pokoj v dekadentním nádechu (vzpomeňme pokoj v Huysmansově románu Naruby), balancující na hraně luxusu, elegance a ordinérnosti, intimní prostor, který provokativně otevírá možnosti vidění z protichůdných perspektiv.

Adriana Primusová

Petr Písařík: Tondeo materiam (GASK, White box)