ROZHRANÍ / GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

Skupinová výstava představí tvorbu umělců z několika generací oscilujících mezi volným a užitým uměním, poezií, kresbou, koláží, filmem a malbou, přírodními vědami, matematikou, geometrií, teorií umění, astrofyzikou, obrazem, slovem, asambláží, objektem a instalací, sochou a architekturou, zvukem a vizuálním záznamem.

Expozice přiblíží proměny jejich projevu, názoru a prolnutí výrazových prostředků.